Содержание - Щебетюк Наталія Борисівна "Науково-організаційні та методологічні засади функціонування аграрної науки в Україні кінця 20-х–30-і рр. ХХ ст.", Київ, 2017

Упрощенная HTML-версия

Содержание