Содержание - Бабічук Ірина Віталіївна "Наукова та педагогічна діяльність академіка ВУАН І.Я. Горбачевського в контексті розвитку біохімічної науки (кінець ХІХ ст. – 40-і роки ХХ ст.)", Київ, 2017

Упрощенная HTML-версия

Содержание