Стр. 69 - Бюлетень 2015_n2_cover

Упрощенная HTML-версия

69
НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ
ЧЕРЕЗ ІМІДЖ- ТА ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Л. М. Ушакова
,
молодший науковий співробітник відділу
наукового опрацювання документів і організації каталогів
ДПНТБ ім. В. О. Сухомлинського (м. Київ)
Анотація
. У статті розглянуто питання конверсії карткових каталогів і подальшого
створення імідж-каталогу як проміжного етапу організації електронного каталогу бібліотеки,
висвітлено проблеми, що виникають на цьому шляху та способи їх розв’язання.
Ключові слова
:
карткові каталоги, ретроконверсія каталогів, імідж-каталог,
електронні
каталоги,
Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
ім. В. О. Сухомлинського.
Постановка проблеми.
Головною метою створення комфортного
бібліотечного середовища є надання користувачам повноцінного і
багатоаспектного доступу до потрібних їм документів і даних. Сприяє цьому
розроблення й створення інфраструктури, що забезпечує розвиток
електронного інформаційного міжбібліотечного простору.
Сучасна бібліотека – це складна інформаційна система, компонентами
якої є як традиційні, так і новітні підсистеми. Важливе значення має
електронний каталог (ЕК), який є ядром не лише автоматизованої бібліотечно-
інформаційної системи (АБІС), а й усього інформаційного середовища
бібліотеки «нового покоління», на базі якого формують сучасні сервіси.
Створення ЕК, який повною мірою відображав би зміст бібліотечного фонду, є
актуальним завданням для будь-якої бібліотеки, оскільки дає можливість
максимально оперативно й точно здійснювати пошук інформації,
організовувати діяльність установи на якісно новому рівні, підвищувати
ефективність і комфортність праці співробітників і користувачів. Крім того,
така інформаційна підсистема забезпечує зручний спосіб опрацювання й
зберігання бібліографічних даних і обмін ними. Вплив глобального
інформаційного простору змушує бібліотеки змінювати технологію своєї
роботи, використовувати нові підходи.
Аналіз джерел інформації
дав можливість визначити, що більшість
наукових бібліотек мають досить значні фонди, які й досі залишаються
невідображеними в ЕК. Навіть у тих бібліотеках, де автоматизація процесів
відбулася наприкінці 80-х років, не завжди є власний ЕК, що відбиває весь
фонд. Тому й сьогодні питання ретрокаталогізації або ретроспективної
конверсії карткових каталогів залишається актуальним. Зважаючи на досвід
інших бібліотек, можна сказати, що ці способи наповнення ЕК досить
ефективно доповнюють один одного. Обидві технології знайшли широке
відображення в численних публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних