Стр. 68 - Бюлетень 2015_n2_cover

Упрощенная HTML-версия

68
потенціалу, інформаційної підтримки наукових досліджень. Бібліотека за
допомогою інформаційного і комунікаційного простору має можливість
забезпечувати рівноправний доступ і раціональний обмін інформаційно-
бібліотечними ресурсами, створювати умови для самоосвіти, саморозвитку і
формування інформаційної культури майбутніх фахівців аграрної сфери.