Стр. 137 - buleten_2015_n1

Упрощенная HTML-версия

БІБЛІОТЕЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
О.М. Діденко
,
к.і.н., науковий співробітник
відділу бібліотечно-інформаційних
технологій та наукової обробки документів
ННСГБ НААН
Процеси демократизації, інформатизації, ринкова економіка, що є
характерними рисами ХХ–ХХІ ст., надали стрімкий поштовх для розвитку всіх
сфер людського впливу. Однією з таких сфер і стала бібліотечна справа.
Характерними рисами бібліотечної справи стали визначення нових понять,
уточнення соціального статусу бібліотечних установ, їх організаційно-правові
норми, порядок фінансування тощо. Набрав обертів процес становлення та
розвитку демократичних бібліотечних об’єднань (асоціації, товариства тощо).
Суттєво змінилася саме система керування бібліотечними установами.
У повсякдення увійшло поняття «державна бібліотечна політика», яка
відображає систему управління бібліотечною справою (як самостійне явище). У
радянський період бібліотечні установи були політизованими осередками,
першочерговою метою яких було комуністичне виховання працюючих.
Бібліотечна справа відображала культурну сферу державної політики, мала
чітку систему організації та управління. Унаслідок стрімких процесів розвитку,
що характерні для ХХ–ХХІ ст., бібліотеки виділили свою місію, виділили
пріоритети своєї діяльності, почали налагоджувати відносини з професіоналами
державної влади. Варто зазначити, що контролююча функція держави ослабла,
проте, посилилось державне регулювання процесів бібліотечної справи, її
законодавче обґрунтування, розвиток бібліотечної справи, головне, –
відповідальність держави за стан бібліотечної справи.
Вітчизняні енциклопедичні видання дають визначення «політики», проте,
варто зауважити, що дане поняття зазнало чимало змін. На сьогодні «політика»
трактується як основоположне суспільне явище, що включає політичні аспекти
різноманітних сфер соціального життя суспільства [1, с. 370].
Державна бібліотечна політика має внутрішню і зовнішню спрямованість.
Внутрішня політика регулює бібліотечну діяльність і взаємозв’язок бібліотек
всередині однієї держави і включає управління діяльністю бібліотечної системи
України. Зовнішня політика – це діяльність бібліотек держави на міжнародній
арені. Важливо пам’ятати, що зовнішньополітична спрямованість розвитку
бібліотечної справи будь-якої держави визначається, головним чином,
характером його внутрішньої політики, і в той же час суттєво впливає на
зовнішню. Майже двадцять чотири роки Україна будує свою бібліотечну
справу.
Основна парадигма сучасної бібліотечної справи полягала в сприянні
адаптації радянських бібліотек до сучасних бібліотек з відповідними
137