Содержание - Юрчак Еліна Володимирівна "Діяльність Л. Д. Юрчак у становленні та розвитку вчення про екологічні основи хімічної взаємодії рослин в Україні (60-ті роки ХХ ‒ початок XXI століття)", Київ, 2017

Упрощенная HTML-версия

Содержание